'Patiënten gaan fitter de operatie in en herstellen sneller'

zorgverbetertraject Longcarcinoom


Binnen mProve lopen verschillende zorgverbetertrajecten. In elke editie van mProve magazine zetten we een zorgverbetertraject in de spotlight.

Erik von Meyenfeldt, longchirurg Albert Schweitzer Ziekenhuis
'Het mooie aan dit programma is dat het multidisciplinair is’

Binnen het zorgverbetertraject Longcarcinoom starten we binnenkort samen met het Máxima Medisch Centrum een pilot om de zorg aan longkankerpatiënten voorafgaand aan hun operatie te verbeteren’, vertelt Erik von Meyenfeldt, longchirurg in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. ‘Vanuit het MMC zijn onder andere longchirurg Frank van den Broek en sportarts Goof Schep betrokken bij deze pilot. Darmkankerpatiënten krijgen al langer prehabilitatie, zoals deze vorm van zorg heet, en met succes. Zij gaan fitter de operatie in en herstellen sneller.’

‘In de pilot die we in april hopen te starten – op dit moment loopt het beoordelingstraject voor ons onderzoeksvoorstel – gaan we patiënten met longkanker een programma aanbieden dat hen helpt fitter de operatie in te gaan. Het mooie aan dit programma is dat het multidisciplinair is met onder andere longartsen, sportartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en longchirurgen. Een diëtist kijkt naar de benodigde aanpassingen op voedingsgebied, een sportarts en fysiotherapeut gaan aan de slag met de patiënt om zijn of haar conditie te verbeteren en een psycholoog bespreekt met de patiënt eventuele psychische klachten. Alles is erop gericht om de patiënt in optimale conditie te krijgen voor zijn operatie.’

Toekomstmuziek

‘De uitdaging zit hem vooral in de tijd die er staat voor patiënten met longkanker waarbinnen zij geopereerd moeten zijn. De richtlijn schrijft voor dat 80% van de patiënten binnen twee weken geopereerd moet zijn. Maar wellicht is de uitkomst na een operatie wel beter als de patiënt later geopereerd wordt, maar wel in betere conditie de operatie in gaat. Als dit uit onze pilot naar voren komt, kan het zijn dat het protocol wordt bijgesteld, maar dat is nog toekomstmuziek.’
Zorguitkomsten vergelijken
‘Ook op andere manieren werken we binnen het zorgverbetertraject Longcarcinoom als mProve-ziekenhuizen samen om de zorguitkomsten voor longkankerpatiënten te verbeteren. Zo bleek onlangs uit een landelijke enquête dat er behoorlijke verschillen zijn in de zorg die de verschillende ziekenhuizen aan longpatiënten bieden. Bij de één word je bijvoorbeeld vier dagen opgenomen na een longoperatie, in een ander ziekenhuis wel acht dagen na dezelfde longoperatie. Het is natuurlijk interessant om te kijken wat de beste zorguitkomst oplevert. Vandaar dat er vanuit mProve een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd om als mProve-ziekenhuizen onze zorgtrajecten voor longkankerpatiënten naast elkaar te leggen, om zo van elkaar te leren.’