De stand van zaken


Functiedifferentiatie in
de mProve ziekenhuizen
De samenleving verandert in snel tempo en de zorgvraag wordt steeds complexer. Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de rol en functie van de verpleegkundige. Het doel van functiedifferentiatie is om te komen tot een optimale functiemix van verpleegkundigen, zodat tegemoet gekomen wordt aan de (toekomstige) zorgvraag van de patiënt én aan de inrichting van een praktijk die tegemoet komt aan de kennis, kunde en ambitie van de verpleegkundige.

De stand van zaken per ziekenhuis

In het kader van de verpleegkundige beroepsontwikkeling is elk mProve ziekenhuis bezig functiedifferentiatie vorm te geven in de praktijk. Hier lees je de stand van zaken per ziekenhuis.

Projectnaam: Verpleegkundige van morgen

Sinds: 2017

Betrokken opleiding: HAN

In de ontwikkeltuinen in Rijnstate wordt met het gehele team gewerkt aan het continue verbeteren van de zorg, professionalisering, en het beste uit jezelf/team halen. Hierbij wordt gefocust op klinisch redeneren, patiëntgericht samenwerken, kwaliteit en verpleegkundig leiderschap. Het team zelf bepaalt afgestemd op hun ontwikkelvraag, de vorm en inhoud van het traject en kiest welke ondersteuning er nodig is. Inmiddels zijn zestien afdelingen op weg!

Projectnaam: MMC Floreert

Sinds: 2016

Betrokken opleiding: Fontys, Avans plus en LOI

Eind 2017 is op twee afdelingen de proeftuin functiedifferentiatie afgerond en geëffectueerd. Daarop zijn vijf implementatieafdelingen in 2018 gestart, en ontwikkelen we verder. Voor regieverpleegkundigen en verpleegkundigen worden verschillende mogelijkheden voor scholing aangeboden. Klinisch redeneren, EBP en coaching vormen een onderdeel van deze scholing. Naast een persoonlijk leertraject en de Frenettiscan, kijken we in teamverband met elkaar wat nodig is om continu te blijven werken aan het verbeteren van de zorg.

Projectnaam: Functiedifferentatie

Sinds: 2019
Betroken opleiding: nvt

In het ASz wordt een werkgroep opgestart met een projectleider en verpleegkundigen in samenwerking met de VAR, om op een positieve manier invulling te even aan het verschil tussen mbo en hbo-opgeleide verpleegkundigen. De werkgroep is nog bezig met het formuleren van haar taak. In 2018 is er een Verpleegkundige Visie opgezet, waarin staat beschreven dat er meer ruimte komt voor overstijgende competenties en taken zoals leiderschap, kwaliteitsbevordering, kennisdeling, voorbeeldfunctie etc.

Projectnaam: Programma verpleegkundig leiderschap

Sinds: 2015 (afgerond 2018)

Betrokken opleiding: Jeroen Bosch Academie

In het JBZ is de functiedifferentiatie ziekenhuisbreed succesvol gerealiseerd en daarmee de functie van HBO verpleegkundige een feit. Van 2015-2018 is het programma verpleegkundig leiderschap gevolgd door 250 HBO verpleegkundigen. Hierin stonden drie leerlijnen centraal: klinisch redeneren, verpleegkundig proces en EBP. Dit programma bestond uit negen scholingsdagen met daarnaast praktijkopdrachten en is volledig gefinancierd vanuit de KIPZ gelden.

Projectnaam: Nieuwe Stijl 2020

Sinds: 2017
Betrokken opleiding: Windesheim, Viaa, Deltion en Landstede

In Isala is in 2017 het programma Nieuwe Stijl 2020 gestart. Afdelingen starten als proeftuin en nemen de tijd en ruimte om in gesprek te gaan over de invulling van functiedifferentiatie. Centrale thema’s zijn klinisch redeneren, coachen en evidence-based practice (EBP). De leerbehoefte wordt geïnventariseerd middels de Frenettiscan. Met behulp van de uitkomsten van deze scan kunnen verpleegkundigen op individuele behoefte scholing volgen. Vanuit het programma Nieuwe Stijl 2020 wordt hiervoor een modulair developmentprogramma ontwikkeld.

Advies VAR mProve

De verpleegkundige adviesraden van de mProve ziekenhuizen zien het belang van functiedifferentiatie. Met elkaar worden kennis en best practices uitgewisseld. Hoewel er landelijk is besloten om de wet BIG2 niet door te laten gaan pleiten wij voor de voortzetting van de proeftuinen/ontwikkeltuinen om zo te komen tot de meest optimale functiemix van verpleegkundigen.

Wie?

· Annemarij Lammers, VAR-lid, ASz

· Angela van der Matten, VAR-lid, ASz

· Crista Hoogewind, voorzitter VAR, Isala

· Maaike Sesink, vicevoorzitter VAR, Isala

· Britt van Merrienboer, voorzitter Verpleegkundige Staf, JBZ

· Janneke van Strien, bestuurslid Verpleegkundige Staf, JBZ

· Liesbeth Brandt, voorzitter VAR, MMC

· Brigitte Tournoy-van den Aker, VAR-lid, MMC

· Gerjanne ter Beest, voorzitter VAR, Rijnstate

· Jolien Wisse, vicevoorzitter VAR, Rijnstate