Een update van de werkgroep Data analytics


We werken aan een ‘dashboard Heup-Knie’ om specifieke uitkomstmaten met elkaar te kunnen vergelijken

Data Analytics kan worden ingezet voor het verbeteren van de patiëntenzorg door het ontwikkelen van voorspellende algoritmen. Die algoritmen geven bijvoorbeeld aan wat de kans is dat iets gaat gebeuren, zoals “de kans op heropname van een patiënt als die nu zou worden ontslagen” of “de kans op een gewenste uitkomst van een behandeling voor deze specifieke patiënt”.

Belangrijke randvoorwaarden
Er zijn in ieder geval twee belangrijke randvoorwaarden om een kans te hebben op een succesvol algoritme:

1. Een relevante, veel voorkomende vraag waarop het algoritme aanvullend inzicht kan geven.

2. De voor het vraagstuk relevante data, van voldoende kwaliteit, in voldoende volume beschikbaar en leverbaar door onze zorginstellingen.


Dashboard Heup/Knie

Een inventarisatieronde van de werkgroep Data analytics bij de zorgverbetertrajecten maakte duidelijk dat om de goede vragen te formuleren, er eerst behoefte is aan inzicht in de verschillen binnen mProve bij de huidige zorgprocessen en zorguitkomsten. Vanuit de werkgroep is daarom gestart met het werken aan een ‘dashboard Heup-Knie’ om specifieke uitkomstmaten te kunnen vergelijken.


Een groeipad voor elk huis
De werkgroep heeft een overzicht opgesteld van ieders BI-omgeving en visies gedeeld hoe elk huis het groeipad naar de inzet en/of ontwikkeling van voorspellende algoritmen ziet. Ook is er een overzicht opgesteld van alle initiatieven die in de mProve-huizen op het data analytics domein spelen. Enerzijds om ervaringen te kunnen delen en anderzijds om te streven binnen mProve voor dezelfde vraagstukken, dezelfde algoritmen te gebruiken en door te ontwikkelen.


Jaarplan 2020

Voor het jaarplan 2020 gaan we komende maand verder verkennen hoe we de andere mProve thema’s meer kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door het bieden van inzicht bij het vinden van geschikte vraagstukken.


Werkgroep Data analytics

Heb je vragen of ideeën neem dan contact op met één van de leden van onze werkgroep:

  • Patrick Hordijk, Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Harm Geraedts, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Hanneke Kuijten, Máxima MC
  • Richard Brohet, Isala
  • Hugo Roomans, Rijnstate

De eerste implementatie van een quick win heeft al plaats gevonden