Prikbord

Waar zijn de verschillende werkgroepen mee bezig? Op deze plek lees je korte updates.


Behalen VIPP en online kennisdeling

Máxima MC heeft als enige van de mProve ziekenhuizen een versnellingsprogramma gevolgd binnen VIPP. Alle activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen werkten toe naar de deadline van eind juni. En met succes; op 7 juni 2019 zijn alle VIPP modules geauditeerd en succesvol doorlopen.

Webinar

Máxima MC beschikt hiermee over kennis en ervaringen die andere ziekenhuizen nog moeten opdoen. Een uitgelezen kans om onze ‘lessons learned’ te delen, juist binnen het mProve koplopersproject. Máxima MC heeft gekozen dit met een webinar te doen. Het is een toegankelijke oplossing om meerdere partijen te bereiken, een laagdrempelige mogelijkheid om deel te nemen. Daarnaast biedt het de ruimte om het publiek te betrekken en daarmee direct goede content te bieden op echte, actuele vragen. Om de goede voorbereidingen te kunnen treffen is in de aankondiging van het webinar gevraagd vooraf de vragen die leefden in te sturen. Op die manier konden projectleiders van A2 en A3, die de webinar verzorgden, de inhoud vormgeven.

Kennisdeling

Op donderdag 22 augustus jl. heeft Máxima MC het webinar gehost rondom het behalen van de modules A2 & A3. Hoewel de uitnodiging initieel is verstuurd naar de mProve ziekenhuizen, zijn ook collega’s van andere ziekenhuizen aangehaakt. Dat onderschrijft de eenvoud en kracht van het inzetten van een webinar voor het delen van kennis!

mProve (Ont)Regelt: keurmerken

Het stoppen met keurmerken is één van de acties uit het plan van aanpak dat de werkgroep mProve (Ont)Regel de zorg met elkaar heeft opgesteld. Dat heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels al een groot aantal keurmerken zijn gestopt’, zegt projectleider Stefanie van Dinther.


Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Senior Vriendelijk Ziekenhuis, Roze Lintje, Hart- en Vaat keurmerk, Smiley’s, Kangoeroe, HKZ certificering voor de dialyse en MDL, kwaliteitszegel Dermatologie. Stefanie: ‘De lijst is niet compleet en verschilt op onderdelen nog per ziekenhuis, maar de tendens die hiermee is ingezet is ontzettend belangrijk. Kritisch durven kijken naar wat wel en niet bijdraagt aan goede zorg voor onze patiënten’.


Wil je in je eigen organisatie aan de slag met dit onderwerp? Graag! Ieders initiatief en kracht is nodig om de regeldruk ‘te lijf’ te gaan. Hieronder vind je de juiste contactpersonen per ziekenhuis:

  • Wilma Walter en Serena de Jonge, Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Coba Mol, Isala
  • Stefanie van Dinther en Miriam Moviat, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Hanneke Kuijten, Máxima MC
  • Gerard Gerritsen, Rijnstate


'Welke innovatieve projecten kunnen we uitwisselen?'

Jos Knaapen is sinds oktober programmanager Innovatie in Isala en kartrekker Innovatie voor de mProve ziekenhuizen. In deze video stelt hij zich graag even voor.

Samen laten we mProve groeien

Heb je zelf een goed idee voor een project, of wil je weten hoe bepaalde onderwerpen in de andere huizen vormgegeven worden en zoek je daarvoor collega’s uit de andere huizen? Trek bij Hanneke, Marieke of Heleen aan de bel.
Hanneke van der Haar, programmamanager mProve, info@mprove.nu

Marieke Fernhout, communicatieadviseur mProve, m.h.fernhout@isala.nl

Heleen van der Padt, managementassistent mProve, info@mprove.nuOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg mProve (ziekenhuizen) via: