Update Zorgverbetertraject heup/knie

De eerste implementatie van een quick win heeft plaatsgevonden

De afgelopen tijd hebben een aantal orthopeden in mProve verband samengewerkt. Zij zijn een traject gestart waarin de komende jaren op basis van het benchmarken van uitkomsten en leren van elkaar, mogelijke verbeteringen worden onderzocht en geïmplementeerd. Hoe deze samenwerking en verbeteringen precies vorm gaan krijgen is nog een beetje pionieren. Bijvoorbeeld op welke manier gaan we data delen, wat doen de ziekenhuizen zelf en wat in gezamenlijkheid? De verwachting is dat door het delen van best-practice voorbeelden de processen in de verschillende ziekenhuizen steeds dichter bij elkaar komen te liggen.

Vergelijken zorguitkomsten
Omdat de orthopeden aan de slag willen met zorguitkomsten die er toe doen voor de patiënt is afgesproken om voor de uitkomstmetingen de internationale ICHOM-set te gebruiken als leidraad. De eerste vergelijking van data heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de ligduur in het Máxima MC korter is dan in andere ziekenhuizen. Bij de volgende bijeenkomst zal Marijn van den Besselaar hun best-practice delen. Een van de andere zaken die opviel is dat er binnen het ene ziekenhuis veel meer HB’s (hemoglobine) worden afgenomen dan binnen de andere ziekenhuizen. Er wordt nu onderzocht wat de reden hiervan is.

Opnieuw een foto maken is nu niet meer nodig
De eerste implementatie van een quick win heeft al plaats gevonden. Het bleek dat er ook een foto wordt gemaakt bij doorverwijzing door de huisarts met vraagstelling heupartrose. Wanneer deze diagnose inderdaad wordt gesteld, en de heup vervangen moest worden door een prothese, werd opnieuw een foto gemaakt met een kallibratiekogel om de grootte van de prothese te bepalen. Nu wordt de kallibratiekogel direct mee gefotografeerd bij een verdenking op heupartrose waardoor de tweede foto is komen te vervallen.

Ontwikkelen dashboard
De komende tijd wil de groep aan de slag met de PROMS om verbetermaatregelen te formuleren waarmee de respons wordt verhoogd. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier het bespreken van klinische relevante vragen uit de PROMS in de spreekkamer vorm kan krijgen. Tevens wordt in samenspraak met de werkgroep data-analytics een dashboard ontwikkeld om te kunnen sturen op relevante data.Zorgverbetertraject heup/knie
Meer weten? Neem contact op met:

  • Joost Peerbooms en Pieter van der Woude, Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Guido van Solinge, Isala
  • Huub Hamelinck, Arjan Plat en Dirk van Oostveen, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Marijn van den Besselaar, Máxima MC
  • Matthijs Somford, Rijnstate