Maak kennis met het data supportteam

In de gezondheidszorg leggen we steeds meer data vast in systemen. Deze data biedt een mooie uitgangsbasis om de zorg te verbeteren, efficiënter te maken en effectiever. mProve is daarom per september 2020 gestart met een data supportteam met Suzanne Bakermans en Heleen Schoorl. Beiden voor twee dagen per week.

Wat is jullie grootste taak? Het ondersteunen van de verschillende zorgverbeterinitiatieven binnen mProve door met hen de informatiebehoeften te achterhalen en deze te ondersteunen met visuele inzichten, gebaseerd op data van de ziekenhuizen. Wat hebben jullie hiervoor nodig? Allereerst gaan we aan de slag met een dataplatform waarop de data uit verschillende ziekenhuizen neergezet kan worden. Dit dataplatform vormt de basis van waaruit wij producten zoals overzichten, rapportages en visualisaties kunnen maken waarin de verschillen tussen de ziekenhuizen zichtbaar worden. Wanneer het platform er staat, maken we producten die de werkgroepen van de zorgverbeterinitiatieven inhoudelijk verder kunnen helpen. Hiervoor hebben wij inzicht nodig in het betreffende zorgverbetertraject zodat we weten hoe we het beste kunnen ondersteunen. Deze informatie halen we op bij de werkgroepen zelf. Van de werkgroepen wordt verwacht dat zij hiervoor openstaan en nadenken wat zij nodig hebben aan informatie. Wie is jullie opdrachtgever? Wim van Harten, voorzitter raad van bestuur Rijnstate en portefeuillehouder voor data analytics binnen mProve, is onze formele opdrachtgever. De werkgroep data analytics adviseert hem. Suzanne maakt deel uit van deze werkgroep.

Data supportteam

Heleen Schoorl (foto links) Werkt sinds 2016 als BI specialist in Rijnstate. Hier werkt ze mee aan het ontwikkelen van dashboards voor waardegedreven zorg. 'Het leukste aan dit werk is het contact met de professionals om te begrijpen wat er nodig is om te ondersteunen met data en om oplossingen te bedenken', zegt Heleen. Voor mProve gaat zij aan de slag als data analist. Suzanne Bakermans (foto rechts) Werkt sinds 2015 als bedrijfskundig adviseur en projectleider in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Voor mProve is zij aangesteld als meewerkend coördinator met als taak om verbinding te leggen met de mProve werkgroepen en de datavragen en -aanlevering in goede banen te leiden. Daarnaast begint Suzanne met verdiepende opleidingen om zich de theoretische bagage van het informatie- en data vakgebied eigen te maken. 'Het allerleukste vind ik het creëren van verbindingen met mensen om zo samen te werken aan nieuwe, innovatieve concepten', zegt Suzanne. Contact Wil je meer weten over het data supportteam? Of heb je een andere vraag? Mail dan naar: datasupport@mprove.nu.

‘Data biedt een mooie uitgangsbasis om de zorg te verbeteren, efficiënter te maken en effectiever'

Moeilijke woorden, eenvoudig uitgelegd voor niet-virologen