Prikbord

Waar zijn de verschillende werkgroepen of dwarsverbanden mee bezig? Op deze plek lees je korte updates.

Werkgroep (Ont)regel de Zorg

Tijdens het mProve event hebben we als werkgroep een korte pitch gegeven en ook visueel laten zien wat we ons, als werkgroep, voorgenomen hebben voor dit jaar.

Landelijke (Ont)Regel agenda

Namens mProve hebben we in februari 2020 een brief aan de regiegroep (Ont)Regel de zorg van VWS gestuurd. Hierin adresseren we een aantal (bekende) onderwerpen, zoals: dubbele of enigszins dubbele indicatoren van IGJ en ZiNL, verplichte indicatoren vanuit de beroepsgroepen enz, de totstandkoming van indicatoren enz. We vinden het zeer belangrijk dat we een duidelijk signaal afgeven dat, ondanks de goede initiatieven die er ook zijn, de regeldruk van buitenaf nog onverminderd groot is en zo ook ervaren wordt.

Dwarsverband eerstelijn/transmuraal

  • Steven Haverkamp, Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Nienke van Vliet, Isala
  • Susan van den Bergh, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Mariette Oostindier, Máxima MC
  • Lonneke Rompen, Rijnstate
  • Carla Peters, Zuyderland Medisch Centrum

Kennismaking Steven Haverkamp, dwarsverband eerstelijn/transmuraal

Organiseren van de juiste zorg op de juiste plek

Steven Haverkamp werkt als relatiemanager huisartsen, eerstelijn en VVT in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast is hij actief binnen het mProve dwarsverband eerstelijn/transmuraal. Wat doet een relatiemanager? In de eerste plaats service verlenen richting verwijzers, eerste lijn en VVT. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van vragen over zorgdomein, uitzoeken van specifieke klantvragen, bieden van oplossingen. Daarnaast is het boeien en binden van deze doelgroepen belangrijk. Dat doen we onder meer door geaccrediteerde nascholing te bieden. Verder houden relatiemanagers zich bezig met transmurale samenwerking. Het ziekenhuis is maar één schakel binnen het zorgnetwerk. Wat speelt er op dit moment? Iets wat volgens mij nu nog sterker bij ons allemaal speelt is de ‘digitalisering’. Dus niet alleen teleconsultatie maar eigenlijk het hele pallet van digitale vormen van zorgverlening Mijnhuisartsenapp, BeterDichtbij, FaceTalk, Siilo, belconsult, Ksyos. Digitale zorg, hulpmiddelen die al bestonden vóór de corona-uitbraak, maar nu uit nood veel vaker en door meer zorgverleners gebruikt worden. 'Als het aan innovator Marcel Wilschut (ASz) ligt, laten we ze niet meer los. Deze innovaties stellen ons in staat om de zorg efficiënter in te richten, beter samen te werken en de hoge druk te verlagen.' Zorgverleners hebben nu de meerwaarde ervaren. Tijdwinst, gemak voor de patiënt (hoeft niet naar ziekenhuis te komen), dataverzameling. Nu moeten we de grote stap durven te maken. Samenwerking en kansen Met zorgpartners in de regio maakten de ziekenhuizen, vaak vanuit een crisis commando structuur, heldere samenwerkingsafspraken in de transitie van ziekenhuiszorg naar eerstelijnsvoorzieningen. Zorgorganisaties hebben door de virusuitbraak een gemeenschappelijk doel. Zowel voor de covid-19 aanpak als de reguliere zorg, die niet te lang achterwege kan blijven. 'De wil en het begrip zijn sterker geworden om een ziekenhuisbed zo snel mogelijk weer beschikbaar te hebben voor een nieuwe patiënt die zorg nodig heeft. Daardoor ontstaan nieuwe ideeën en kortere lijnen. Zo hebben we telefonisch contact of een videocontact tussen zorgprofessionals en met patiënten.' Een crisis biedt ook kansen. Alle stakeholders zien wat er in korte tijd met elkaar kan en vragen zich af hoe we hier de voordelen die we hebben ervaren kunnen behouden. Is dit de opmaat naar vernieuwde zorg. Wat kunnen we als mProve ziekenhuizen met elkaar leren van de evaluaties?